Seko mums
Voting

Kopš vēstniecības nodibināšanas 2017. gadā, ir atbalstītas dažādas organizācijas un kampaņas Latvijā, piemēram:

 • MARTA centrs sievietēm, Radio maratoni un to labdarības mērķi, kā arī Starptautiskais Rīgas sieviešu klubs.

 • Pastāv arī cieša sadarbība ar akreditētajām NVO bēgļiem. Šīs iniciatīvas atspoguļo iecietības principus AAE.

 • Turklāt vēstniecība aktīvi piedalās ikgadējā Labdarības Ziemassvētku tirdziņā, kuru organizē Rīgas Starptautiskais sieviešu klubs, lai iegūtu līdzekļus labdarībai.

 • Vēstniecība ir atbalstījusi arī Smiltenes Sarkanā Krusta slimnīcas pansionāta nodaļu un bērnu namu bērniem ar īpašām vajadzībām Liepājā.

 • Sporta jomā vēstniecība ir atbalstījusi vairākas institūcijas, veidojot atbalstošu vidi, kas mudina sportistus sasniegt vērienīgus mērķus. AAE līderi ir padarījuši Apvienotos Arābu Emirātus par Džiu-džitsu centru, nosakot to par AAE nacionālo sportu.
 • Kopš 2017. gada, Vēstniecība piedalās ikgadējā Rīgas maratonā un atbalsta Latvijas speciālās olimpiādes komandu.
 • Savukārt izglītības jomā, piemēram, vēstniecība, sadarbojoties ar Latvijas Institūtu izdeva informatīvus materiālus arābu valodā par Latviju, kas parāda cik nozīmīgs Latvijai ir Arābu reģions, kā arī uzdāvināja Latvijas Nacionālajai bibliotēkai un Latvijas Universitātes Akadēmiskajai bibliotēkai vairākas grāmatas arābu valodā. Papildus jau minētajam, Vēstniecība arī aktīvi sadarbojās ar Latvijas Universitātes arābu valodas studentiem un regulāri iesaista studentus dažādās Vēstniecības aktivitātēs.

 • Tāpat kā citas vēstniecības, kas atrodas Latvijā, AAE vēstniecība aktīvi piedalās ikgadējās Starptautiskajās dienās, kuras organizē Rīgas Starptautiskā skola, lai popularizētu Emirātu kultūru un iepazīstinātu studentus ar AAE paražām un vērtībām.

 • Vēl viena iniciatīva, ko organizēja AAE vēstniecība sadarbībā ar Latvijas Universitāti, bija arābu valodas runas konkurss priekš Latvijas Universitātes arābu valodas studiju studentiem.

 • Tā kā AAE pasludināja 2019. gadu par iecietības gadu, vēstniecība organizēja iepazīšanās un izzināšanas pasākumu Rīgas Kultūru vidusskolai un nolasīja lekciju par AAE vēsturi, tās kultūru un piemēriem, kas atspoguļo iecietības gada definīciju. Iecietības gada ietvaros vēstniecība organizēja arī radošo ideju konkursu “Iecietība”, kurā Latvijas skolēniem un studentiem bija iespēja piedalīties un parādīt, kā viņi izprot iecietības konceptu. Konkursa mērķis bija veicināt iecietību jauniešu vidū un parādīt veidus, kā ar radošu mākslas darbu palīdzību veicināt toleranci, kam bija būtiska loma līdzību izcelšanā starp Latviju un AAE.

 • Vēl viens AAE vēstniecības atbalstītais projekts bija jauniešu centra atjaunošana Rēzeknē.

 • Veselība ir vēl viena nozare, kuru vēstniecība atbalsta Latvijā. Līdz šim, vēstniecība ir dāvinājusi speciālu medicīnisko aprīkojumu Bērnu slimnīcai Rīgā un sniegusi ikgadēju atbalstu Jēkabpils pašvaldības veselības iniciatīvai “Dzīvo vesels”, kas joprojām turpinās, kā arī atbalstījusi iepriekšminēto Smiltenes slimnīcu.
 • Vēstniecība aktīvi piedalās ikgadējā valsts mēroga brīvprātīgo pasākumā “Lielā talka” kuras mērķis ir veicināt izpratni par vides apdraudējumu Latvijā un visā pasaulē.

 • AAE vēstniecība katru gadu aktīvi piedalās Jūrmalas kūrorta svētkos prezentējot Emirātu kultūru un tradīcijas Latvijas sabiedrībai, kā arī reklamējot AAE, kā tūrisma galamērķi Baltijas reģionam.