עקבו אחרינו
Voting
-

הצהרת משותפת – איחוד האמירויות הערביות וישראל

יום ד 30/6/2021

שר החוץ ושיתוף הפעולה הבינלאומי של איחוד האמירויות הערביות, הוד מעלתו כבוד השייח' עבדאללה בן זאיד אל- נהיאן ושר החוץ של מדינת ישראל, מר יאיר לפיד, נפגשו היום באבו דאבי והסכימו על שיתוף פעולה בתחומים הבאים:

יחסי שלום בין המדינות והעמים

תוך הכרה בהחלטה האמיצה שקיבלו הנהגות איחוד האמירויות הערביות וישראל, אשר סללה את הדרך לשינוי היסטורי באזור ויצרה עתיד טוב יותר לבני הנוער באזור, שני השרים הביעו את חשיבותם של יחסי שלום וידידות בין איחוד האמירויות הערביות לישראל ובין העם האמירתי והעם הישראלי.

הסכמי אברהם הם מגדלור הסולל את הדרך למדינות אחרות להצטרף למעגל השלום ואשר יגביר את היציבות והשגשוג של שתי המדינות, כמו גם של האזור כולו.

שני הצדדים הכירו בהתקדמות המשמעותית שנעשתה מאז חתימת הסכמי אברהם בספטמבר 2020 והינם משוכנעים שהקשרים הדו-צדדיים יעמיקו, יורחבו ויתחזקו עוד יותר בעתיד הקרוב לרווחת שתי המדינות והאזור בכללותו.

שני השרים הדגישו את חשיבות פתיחת המשלחות הדיפלומטיות באיחוד האמירויות הערביות ובישראל כמרכיב מרכזי בקידום היחסים בין שתי המדינות.

שיתוף פעולה כלכלי

בהתאם לחזון המשותף של העמקת הקשרים הכלכליים בין שתי המדינות לטובת שני העמים, חתמו שני השרים היום על הסכם לשיתוף פעולה כלכלי ולסחר. ההסכם משקף את מחויבותן של שתי הממשלות לפיתוח יחסים כלכליים וזרימה חופשית של סחורות ושירותים, כמו גם שיתוף פעולה בתחומי תערוכות, חילופי מומחיות וידע, חילופי משלחות, שיתוף פעולה בין לשכות המסחר, קידום מחקר ופיתוח משותף וטכנולוגיות חקלאיות.

הצדדים הסכימו על הקמת ועדה כלכלית משותפת בראשות משרדי הכלכלה של שתי המדינות, בהתאמה, שאמונה על יישום ההסכם, וזאת במטרה להסיר חסמים ולהגביר את הסחר הדו-צדדי.

שני הצדדים הביעו את ציפייתם לחתימה על הסכם סחר חופשי, והם החלו בדיונים בנושא זה.

שני השרים דנו בדרכים להגדלת ההשקעות ההדדיות בכלכלות, בתשתית, במדע ובטכנולוגיות, ובכך להפגיש בין כושר ההמצאה ורוח החדשנות והחזון של שני העמים ושתי ההנהגות.
שיתוף פעולה אזורי

השרים דנו בחשיבות העמקת דיאלוג אסטרטגי ושיתוף פעולה בין שתי המדינות בכדי להתמודד עם אתגרים אזוריים ולנצל הזדמנויות. הם הסכימו שדיאלוג אסטרטגי צמוד יספק מנגנון יעיל לקידום כוחו החיובי של השלום באזור.

השרים הסכימו לעבוד יחד לקידום נרטיב של שלום ודו קיום ברחבי המזרח התיכון, במטרה להרתיע את המחלוקות, הפלגנות והסכסוך.

שתי המדינות דנו בחשיבות שיתוף הפעולה האזורי בתחומי הטכנולוגיה, אנרגיה נקייה, שינויי אקלים, טכנולוגיות חקלאיות ומים, מאבק במדבור, תחבורה ובריאות.

על בסיס הרוח והחזון של הסכמי אברהם, ומתוך האמונה במטרה המשותפת להביא שגשוג לא רק במדינותיהם אלא גם בכל האזור, דנו שני השרים בהזדמנויות, לרבות שיתוף פעולה רב לאומי, במטרה לחלוק את פירות השלום עם עמי המזרח התיכון.

התגברות על אתגרי נגיף הקורונה

מתוך הכרה באתגרים הגלובליים שמציב נגיף הקורונה, הן בתחום הבריאות והן בכלכלה, כמו גם בתחומים אחרים, שני השרים הסכימו כי שיתוף פעולה בינלאומי הוא גורם מפתח להתגברות על המשבר. הצדדים החליטו לעבוד יחד במטרה לאפשר תנועה ללא בידוד בין שתי המדינות לאלה המחוסנים במלואם נגד נגיף הקורונה, תוך הקפדה על בריאות הציבור ובטיחותו. שני הצדדים יפעלו לגיבוש מנגנון מקובל הדדי אשר ייושם בהקדם האפשרי.

פגישות בין משרד החוץ ושיתוף הפעולה הבינלאומי של איחוד האמירויות הערביות לבין משרד החוץ הישראלי לסיכום ההסדר הנ"ל החלו בחודש מרץ במטרה להגביר את התיירות בין שתי המדינות. ה"מסדרון הירוק" צפוי גם לייצר הזדמנויות נוספות לחיזוק הקשרים הכלכליים והקשרים הבין-אישיים בין העמים.

שני השרים הביעו את אמונתם כי מאמץ מוצלח לשלוט על התפשטות מגפת הקורונה יזרז את מאמציהם בהקשר זה.