Theo dõi chúng tôi
Voting
His Excellency Dr. Anwar bin Mohammed Gargash

 

Đổi mới là một phần của trụ cột 'Hợp nhất trong tri thức' của Tầm nhìn 2021, tập trung vào việc Emiratis đổi mới xây dựng một nền kinh tế cạnh tranh. Đọc về các bước và sáng kiến được thực hiện để khuyến khích đổi mới ở UAE.

Mục đích khuyến khích đổi mới

Các mục đích chính đằng sau việc khuyến khích đổi mới có thể được tóm tắt như sau:

  • thực hiện kế hoạch đầu tư bền vững vào nguồn nhân lực của UAE
  • thúc đẩy sự phát triển kinh tế ra khỏi lĩnh vực dầu mỏ
  • nâng cao khả năng cạnh tranh toàn cầu của UAE
  • Giới thiệu các phương pháp luận của công ty và văn hóa đổi mới.

Đổi mới và Tầm nhìn 2021

Đổi mới là một phần của trụ cột 'Hợp nhất trong tri thức' của Tầm nhìn 2021, tập trung vào việc Emiratis đổi mới xây dựng một nền kinh tế cạnh tranh. Một trong những Chỉ số Hiệu suất Chính của trụ cột này là Chỉ số Đổi mới Toàn cầu.

UAE được xếp hạng thứ 34 trên toàn cầu và thứ nhất trong khu vực trong Chỉ số Đổi mới Toàn cầu năm 2020. Thứ hạng của UAE được cải thiện 2 vị trí so với năm ngoái trong khi quốc gia này tiếp tục dẫn đầu khu vực năm thứ 5 liên tiếp. Tiến bộ của UAE củng cố vị thế là một trong những quốc gia sáng tạo nhất thế giới.

Chỉ số Đổi mới Toàn cầu đo lường hiệu quả hoạt động đổi mới ở các quốc gia. Các yếu tố đầu vào đổi mới được đo lường dựa trên thể chế, vốn nhân lực và nghiên cứu, cơ sở hạ tầng, sự tinh vi của thị trường và sự tinh vi trong kinh doanh. Trong khi đầu ra đổi mới được đo lường bằng đầu ra kiến thức và công nghệ và đầu ra sáng tạo.

UAE đã áp dụng các công cụ đo lường của riêng mình bao gồm Chỉ số Đổi mới Abu Dhabi để theo dõi tiến độ hướng tới đổi mới. Chỉ số này sử dụng dữ liệu chỉ báo đầu vào và đầu ra hiện có trên một loạt các hoạt động kinh tế xã hội được thực hiện ở 188 nền kinh tế quốc gia, để tập trung vào những gì có liên quan lớn nhất đối với các nhà hoạch định chính sách, đó là việc tạo ra giá trị kinh tế xã hội mới.

Chỉ số mới này được thiết kế để phản ánh sự đổi mới thực sự quan trọng, bằng cách cung cấp cách giải thích dữ liệu thuyết phục hơn so với các biện pháp trước đây và bằng cách tạo ra các so sánh tốt hơn giữa và trong các nền kinh tế.

Liên kết liên quan:

UAE đổi mới - Trang web đổi mới của UAE