Theo dõi chúng tôi
Voting

Đại sứ UAE tại Việt Nam, Đại sứ không thường trú tại CHDCND Lào TIỂU SỬ NGÀI ĐẠI SỨ TIẾN SỸ BADER ALMATROOSHI

Liên hệ với Ngài Đại sứ
Tiến sĩ Bader Almatrooshi là Đại sứ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) tại Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đã từng là Đại sứ tại Cộng hòa Cuba, Đại sứ không thường trú tại Cộng hòa Haiti, Jamaica, Liên bang Saint Kitts và Nevis, và Cộng hòa Dominica, đồng thời là đại diện của chính phủ UAE tại Hiệp hội các quốc gia Caribe (ACS).
Trước đó, Ngài là Vụ trưởng Vụ các vấn đề châu Âu, Bộ Ngoại giao UAE. Ngài cũng từng làm việc tại Đại sứ quán UAE ở Washington, D.C. với tư cách là Trưởng ban Truyền thông, và phj trách Lãnh sự tại Đại sứ quán UAE ở Vienna.

Ngài Al Matrooshi có bằng Tiến sĩ Kinh tế học tại Đại học Havana, Cuba với nghiên cứu tập trung vào "Sự hợp tác của UAE với khu vực Caribe". Ngài cũng có bằng Thạc sĩ về Dịch vụ Quốc tế của Đại học Hoa Kỳ ở Washington, D.C., tập trung đặc biệt vào hòa bình, giải quyết xung đột và phát triển quốc tế. Ngoài ra, Ngài còn có bằng Cử nhân Chính trị học của Đại học Alabama, với chuyên ngành Chính trị học và chuyên ngành phụ là Quản lí Kinh doanh Quốc tế.

Ngài đã tham dự một số chương trình điều hành, bao gồm chương trình Lãnh đạo Tương lai của UAE với chủ đề "Lãnh đạo và Đổi mới" tại Trường Kinh doanh Ashridge, "Kỹ năng Đàm phán" tại Đại học Harvard, "Trí tuệ Cảm xúc và Lãnh đạo Chiến lược" tại INSEAD, và "Khủng hoảng / Khẩn cấp / Quản lý thiên tai" tại Đại học Duke.

Ngài Đại sứ Al Matrooshi đã đóng góp vào các sáng kiến quốc gia của UAE như tổ chức Expo 2020 tại Dubai. Ngài đã đại diện cho UAE trong nhiều hội nghị quốc tế về chính trị, kinh tế, xã hội do các tổ chức chính phủ, quốc tế và khu vực tổ chức như Cơ quan Năng lượng Nguyên tử, OPEC, Quỹ OPEC, UNIDO, Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng Thế giới, Tổ chức Cấm thử Hạt nhân Toàn diện, Tổ chức Hiệp hội các Quốc gia Caribe và Hệ thống Hội nhập Trung Mỹ (SICA, theo tên viết tắt bằng tiếng Tây Ban Nha), và một số tổ chức khác.

Ngài cũng là diễn giả tại một số hội thảo cấp cao, trong đó có hội thảo “Đầu tư trực tiếp nước ngoài: Cơ hội kinh doanh và phát triển bền vững tại Cuba”, được tổ chức vào năm 2018, trong khuôn khổ kỳ họp thứ 37 của Ủy ban Kinh tế Mỹ Latinh và Caribe (ECLAC). Ngài đã nhận được nhiều giải thưởng và đánh giá cao từ nhiều tổ chức.

Một số tổ chức nghiên cứu được quốc tế công nhận đã xuất bản các bài báo của Ngài Đại sứ Al Matrooshi trong các lĩnh vực bền vững, phát triển và hợp tác quốc tế.
 

Liên hệ với Ngài Đại sứ

Các tập tin được hỗ trợ
  • PDF
  • Microsoft