Пратите нас
Voting

Легализација докумената

Молимо Вас да читав процес плаћања (када дођете до тренутка плаћања таксе на име Амбасаде УАЕ у Београду, а након свих претходно прикупљених печата) вршите преко рачунара, а не путем апликације за мобилни телефон.

Међународна легализација докумената, издатих у Републици Србији, а за потребе коришћења истих у страној земљи, конкретно у УАЕ, подразумева следеће кораке;

За документа за физичка лица

1) Превод оригиналног документа (оригинал издат у Републици Србији мора бити на српском језику) код овлашћеног судског тумача на енглески или арапски језик (уколико је неки документ у Републици Србији оригинално издат на енглеском језику или урађен двојезично, превод није потребно радити, уколико Основни суд то не захтева, дакле, консултовати се најпре са надлежном институцијом).

2) Овера (од тог тренутка, па надаље) оба документа (и оригинала и превода) у надлежном суду (у Београду - Први основни суд / ван Београда - надлежни суд у месту издавања оригиналног документа).

3) Овера у Министарству правде Републике Србије.

4) Овера у Министарству спољних послова Републике Србије.

Уколико је документ који оверавате оригинално издат у УАЕ и на себи већ има печат Министарства спољних послова УАЕ, занемарујете све наведене кораке и одмах приступате процесу регистрације (на доле наведеном веб сајту МСП УАЕ), како бисте се регистровали и извршили уплату, након чега доносите документ на оверу у Амбасаду УАЕ, па тек након нашег печата, документ преводите на српски језик и носите на оверу у МСП РС, како би био валидан у Републици Србији.

За документа за правна лица

За правна документа, за оверу извозно/увозних докумената издатих од стране фирме или других институција - фактуре (комерцијалне, шпедитерске), ценовници и остале извозне исправе (спецификације, paking листе и сл.) након судског тумача/преводиоца, оба документа - оригинал и превод, носе се на даљу оверу у Привредну комору Србије, па у МСП РС.

Неопходно је, у свим поменутим институцијама, као и у Амбасади УАЕ, истовремено оверавати и оригинални документ (на српском језику) и званичан превод (без обзира на то да ли ће се оба документа касније користити у УАЕ).

Наиме, за оверу једног документа (оригинала и превода), тек након завршене овере у свим претходно поменутим институцијама, а закључно са МСП РС - мора се (преко веб странице Министарства спољних послова УАЕ, извршити уплата за два печата, с обзиром да се оригинал и превод воде засебно, те се појединачно оверавају са по једним печатом - сваки за себе.

Након регистровања на платформи путем већ поменутог линка МСП УАЕ, вршите уплату, што ће убрзо затим бити евидентирано код нас у систему.

Врло важна ствар је да, приликом одабира земље овере, изаберете у падајућем менију The Republic оf Serbia, односно, UAE Embassy in Belgrade, у противном, новац ће отићи на рачун неке друге мисије.

Након добијене нотификације о успешно извршеној уплати, доносите документа на оверу у Амбасаду УАЕ, без заказивања, радним данима од 10 – 15ч, петком 1од 0 – 14ч, при чему је неопходно на посебном папиру донети написан:

1) ATS број (један или више, под којим је регистрована уплата - добијате га као повратну информацију након извршеног плаћања).

2) Име и презиме.

3) Контакт телефон (путем којег ћете касније бити обавештени да је документација оверена и спремна за преузимање).

Цена 1 печата/овере за документа физичких лица износи - 150 АЕД, а за правна - 2.000 АЕД (+ провизија банке).


Инструкције за физичка лица

За физичка лица, молимо Вас да пратите следеће инструкције како бисте се регистровали на поменутој платформи и отворили свој налог на поменутом сајту, путем линка у наставку мејла.

Прво што ћете видети је Home Page, затим бирате трећу ставку слева 'Services', а онда другу слева 'Individual Services', па 'Attest Official Documents, Certificates and Commercial Invoices', а потом кликните на 'Start Service'. Потом кликните на 'Individual-Sign In With UAE Pass'. Након тога, уколико не поседујете отворен налог, кликните на текст написан зеленим словима. За наредни корак, а како бисте отворили нови налог, морате на свом мобилном телефону инсталирати апликацију UAE PASS.

https://www.mofaic.gov.ae

Home/Services/Individual Services/Attest Official Documents, Certificates and Commercial Invoices/Start Service

Choose:
1COMPANY/INSTITUTION(for LEGAL entities)
     Attestation Type - COMMERCIAL or INVOICE (if it is invoice)
 or
2) INDIVIDUAL(for regular or educational certificates)
     Attestation Type - CERTIFICATES, where you are required to create your individual account - log in with SMART PASS

If you do not already have an open account, click on the text written in small green letters. For the next step, in order to open a new account, you need to install the UAE PASS application on your mobile phone(check the attached pictures)


Upload your document if required

Proceed to payment ("My Workspace")